Ενημερωτικό σημείωμα Για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές - αγροτικές εκτάσεις από την καύση κλαδεμάτων - Sourta-Ferta

Post Top Ad

Ενημερωτικό σημείωμα Για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές - αγροτικές εκτάσεις από την καύση κλαδεμάτων

Σας ενημερώνουμε ότι κατά την περίοδο 1η Νοεμβρίου έως 30η Απριλίου επιτρέπεται η καύση υπολειμμάτων κλαδεμάτων, χωρίς την άδεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις (Πυρ. Διάταξη 9/2021):
1. Η καύση πραγματοποιείται κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, και αποφεύγεται όταν οι τοπικές καιρικές συνθήκες ευνοούν την έναρξη και ταχεία εξάπλωση πυρκαγιάς (άνεμος).
2. Τηρούνται ικανές αποστάσεις από στύλους και πυλώνες της Δ.Ε.Η. ή στύλους τηλεπικοινωνιών και φωτισμού και όρια ιδιοκτησίας.
3. Δημιουργείται ψιλή ζώνη με άροση ή προωθητήρα πλάτους τουλάχιστον δέκα (10) μέτρων, γύρω από την υπό καύση περιοχή, όταν αυτή απέχει λιγότερο από τριακόσια (300) μέτρα από δάση ή δασικές εκτάσεις και στις λοιπές περιπτώσεις ζώνη τουλάχιστον τριών (3) μέτρων.
4. Εξασφαλίζεται επαρκής ποσότητα νερού τουλάχιστον διακοσίων (200) λίτρων ή άλλων μέσων (υδροφόρων, γεωργικών ελκυστήρων, πτυοσκαπάνων κλπ) για την αποτελεσματική καταστολή της φωτιάς εάν αυτό καταστεί αναγκαίο.
5. Η υπό καύση έκταση τεμαχίζεται με άροση ή άλλο τρόπο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχός της (μικροί σωροί καύσης).
6. Υφίσταται επόπτευση καθ' όλη τη διάρκεια της καύσης.
7. Επακολουθεί σβήσιμο της φωτιάς, κάλυψη των υπολειμμάτων της καύσης με αδρανή υλικά όπως το χώμα και έλεγχος για διαπίστωση πλήρους κατάσβεσης.
Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο (ελάχιστο πεντακοσίων 500 €)
σύμφωνα με την 19/2020 Πυρ. Διάταξη και σε περίπτωση πρόκλησης πυρκαγιάς διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ by Vagelis Moutoupas on Scribd


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίουEVIA XALKIDA PHOTOS

Pages