Συνεδρίασης του Συμβουλίου Κοινότητας Χαλκίδας - Sourta-Ferta

Post Top Ad

Συνεδρίασης του Συμβουλίου Κοινότητας Χαλκίδας

Σας κάνουμε γνωστά τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου Κοινότητας Χαλκίδας  που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023 στις 20:30, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, κτήριο ΚΟΤΣΙΚΑ,  που βρίσκεται στην οδό Φαρμακίδου 15, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα177 και 84 παρ.1 του Ν. 4635/2019 και σύμφωνα με το άρθρο 78 του  Ν.4957/2022, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα της ημερήσιας διάταξης. 

ΘΕΜΑΤΑ
                                              
1. Περί γνωμοδότησης  κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΟΡΕΝ MALL ΧΑΛΚΙΔΑΣ» [εισήγηση Δνσης Τεχν. Υπηρεσιών αρ. πρωτ. 34797/04.09.2023 ]. 

2. Περί χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων, για το έτος 2023 σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εσωτερικό & εξωτερικό χώρο, επιχείρηση μαζικής εστίασης  πλήρους επεξεργασίας, πλήρους γεύματος, ιδιοκτησίας ROLL UP GRILL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, στη συμβολή των οδών Αρεθούσης 145 και Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Χαλκίδα [αριθ. πρωτ. αιτ. 35865/31-08-2023].

3. Περί χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων, για το έτος 2023 σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εσωτερικό χώρο, επιχείρηση παραδοσιακό καφενείο, ιδιοκτησίας ΚΑΦΕΝΕΊΟ RΕΧ ΙΚΕ, επί της οδού Τζιαρντίνι 12, στη Χαλκίδα [αριθ. πρωτ. αιτ. 39059/20-09-2023].

4. Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για το έτος 2023, εμβαδού 4,00τ.μ., για την τοποθέτηση ψυγείων και 22,27 τ.μ. υπόλοιπος καταλαμβανόμενος χώρος, σε ΚΥΕ, περίπτερο με μισθωτή τον ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Λαζάρου, επί της οδού Θ. Παπαστρατή (πάρκο Δημ. Σκούρα), στη Χαλκίδα  [αριθ. πρωτ. αιτ. 37059/07-09-2023].

5. Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για το έτος 2023, εμβαδού 17,73τ.μ., για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σε ΚΥΕ αναψυκτήριο ιδιοκτησίας ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΜΕΛΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, επί της οδού Κώτσου 9-11, στη Χαλκίδα  [αριθ. πρωτ. αιτ. 34694/22-08-2023].

Ο  Πρόεδρος
της Κοινότητας Χαλκίδας

Θεόδωρος  Γιαννούκος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίουEVIA XALKIDA PHOTOS

Pages