Χρηματοδότηση για την αποκατάσταση του ΧΥΤΑ Κεντρικής Εύβοιας - Sourta-Ferta

Post Top Ad

Χρηματοδότηση για την αποκατάσταση του ΧΥΤΑ Κεντρικής Εύβοιας

                            
Με Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανού.
Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός υπέγραψε την απόφαση ένταξης της Πράξης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ» στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας: «Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων»
Σκοπός της πράξης είναι η κατασκευή των απαιτούμενων έργων για την έντεχνη αποκατάσταση του υφιστάμενου Χ.Υ.Τ.Α. Κεντρικής Εύβοιας. Η πράξη περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποέργα:
Κατασκευή περιμετρικά του ενεργού Χ.Υ.Τ.Α. έργων αντιστήριξης 
(π.χ. συρματοκιβώτια, τοίχος αντιστήριξης).
Έργα διαχείρισης όμβριων υδάτων.
Παρεμβάσεις όπου απαιτηθούν στο υφιστάμενο δίκτυο διαχείρισης βιοαερίου.
Έργα τελικής κάλυψης, φύτευσης - άρδευσης.
Επίσης περιλαμβάνει δυνητικά (με επιλογή του κυρίου του έργου ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας) και με το σύστημα της προαίρεσης, ειδικό τοιχίο αντιστήριξης. Με τα έργα τελικής αποκατάστασης θα εξασφαλιστεί η δραστική μείωση και ο έλεγχος όλων των εκπεμπόμενων ρύπων από το Χ.Υ.Τ.Α. Κεντρικής Εύβοιας.

Η πράξη χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ). Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 7.007.205,52 ευρώ και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη σε 3.204.612,06 ευρώ.

«Εξασφαλίζουμε πόρους από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για να αποκατασταθεί, όπως πρέπει ο ΧΥΤΑ Κεντρικής Εύβοιας και να εκμηδενιστούν οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις για τη συνοικία της Χαραυγής και όλη την πόλη της Χαλκίδας», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός και πρόσθεσε: «Παραμένουμε στο πλευρό του ά βαθμού αυτοδιοίκησης και στηρίζουμε τις αποφάσεις των Δημάρχων της Στερεάς Ελλάδας για την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων».Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίουEVIA XALKIDA PHOTOS

Pages