Χρηματοδοτήσεις μελετών για την υλοποίηση έργων στην Ιερά Μονή Οσίου Λουκά και τον Ορχομενό - Sourta-Ferta

Post Top Ad

Χρηματοδοτήσεις μελετών για την υλοποίηση έργων στην Ιερά Μονή Οσίου Λουκά και τον Ορχομενό

Με Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανού

Με αποφάσεις τις οποίες υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας: «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» οι ακόλουθες πράξεις:

1. «ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΘΟΛΩΤΟΥ ΤΑΦΟΥ TOY ΜΙΝΥΑ ΣΤΟΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ» με δικαιούχο την Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ύψους 125.000 ευρώ. Στο φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνεται η εκπόνηση μελετών ωρίμανσης για την προστασία και ανάδειξη του θολωτού τάφου, η έκδοση των αποφάσεων έγκρισης των μελετών καθώς και όποιων άλλων διοικητικών πράξεων μέχρι και τη σύνταξη τυχών δημοπράτησης του έργου.
2. «ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ» με δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας και με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ύψους 108.220 ευρώ. Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει τρείς διακριτές κατηγορίες εργασιών:
- Εκπόνηση μελέτης στερέωσης, αποκατάστασης και ανάδειξης
των κτηρίων της Νοτιοανατολικής πτέρυγας της Ι.Μ. Οσίου Λουκά.
- Εκπόνηση μελέτης προσβασιμότητας ΑμεΑ.
- Εκπόνηση μελέτης αντιπυρικής προστασίας.
Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).  

Μετά την υπογραφή των αποφάσεων ένταξης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Συνεργαζόμαστε με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας και παρεμβαίνουμε στην Ιερά Μονή Οσίου Λουκά. Ένα μνημείο ενταγμένο στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, το οποίο υποδέχεται περίπου 200.000 επισκέπτες κάθε χρόνο. Δική μας οφειλή είναι να στερεώσουμε και να αναδείξουμε τα κτίρια της Νοτιοανατολικής πλευράς, αλλά και να φροντίσουμε για την αντιπυρική ασφάλεια και την πρόσβαση των ΑμεΑ.

»Δουλεύουμε ομοίως και με τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού για να αναδειχθεί ο μυκηναϊκός θολωτός τάφος του μυθικού βασιλιά του Ορχομενού! Κοινός μας στόχος -και στις δύο περιπτώσεις- είναι η συγχρηματοδότηση των έργων από το νέο ΕΣΠΑ 2021 – 2027. Έτσι, ώστε να αναδείξουμε περαιτέρω τον αμύθητο πλούτο της Βοιωτίας, που δεν είναι άλλος από τα αρχαιολογικά και βυζαντινά μνημεία της».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίουEVIA XALKIDA PHOTOS

Pages