Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας - Sourta-Ferta

Post Top Ad

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η οποία, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr), την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024 και ώρα 11:00 πμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Λάμπρου Παπαδήμα» (Αινιάνων 6-8, Λαμία) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο YouTube.
Ενημέρωση για την εξέλιξη της άρδευσης στο Κωπαϊδικό πεδίο.

Θέμα 1ο Επικύρωση πρακτικών της 1ης Ειδικής Συνεδρίασης της 04.01.2024, της 2ης Τακτικής Συνεδρίασης της 23.01.2024, και της 3ης Τακτικής Συνεδρίασης της 08.02.2024, της 4ης Ειδικής Συνεδρίασης (Λογοδοσίας) της 05.03.2024, της 5ης Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης της 19.03.2024, της 6ης Τακτικής Συνεδρίασης της 27.03.2024 και της 7ης Τακτικής Συνεδρίασης της 18.04.2024, του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.

Εισηγητής κ. Λουκία Θεοδώρου-Μαγουλά, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Θέμα 2ο Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) σε τμήμα της Επαρχιακής οδού 11 στο τμήμα «Αρτάκη - Στενή - όρια κοιν. Στροπώνων», αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας.

Εισηγητής κ. Γεώργιος Κελαϊδίτης, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευβοίας.

Θέμα 3ο Έγκριση της 3ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Εισηγητής κ. Αριστείδης Τασιός, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας.
Θέμα 4ο Έγκριση ταμειακού απολογισμού οικονομικού έτους 2023 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Εισηγητής κ. Αριστείδης Τασιός, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας.

Θέμα 5ο Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Στερεάς Ελλάδας.

Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.

Θέμα 6ο Έκφραση γνώμης για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), για την ίδρυση οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών στις ΠΑΥ Β.3 - ΕΡΑΤΕΙΝΗ, Β.4 - ΓΑΛΑΞΙΔΙ και Β.5 - ΑΝΤΙΚΥΡΑ των Π.Ε. Φωκίδας και Βοιωτίας.

Εισηγητής κ. Ευάγγελος Κούκουζας, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Μεταφορών.

Θέμα 7ο Έγκριση 5ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2024.

Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.

Θέμα 8ο Έγκριση του σχεδίου τροποποίησης του καταστατικού του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας με διακριτό τίτλο «ΔΙΑΔΡΟΜΗ».

Εισηγητής κ. Γεώργιος Δελμούζος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φωκίδας.

Θέμα 9ο Συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας με την Επωνυμία «ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ Π.Ε.».

Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.

Οι εισηγήσεις των ανωτέρω θεμάτων θα αποσταλούν στα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΛΟΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΜΑΓΟΥΛΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. Αποδέκτες
1. Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνης Σπανός.
2. κ. κ. Περιφερειακοί Σύμβουλοι Στερεάς Ελλάδας.
3. Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κ. Χρήστος Μούτσιος.
4. Δ/νση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (με την υποχρέωση της ανάρτησης στην ιστοσελίδα της ΠΣτΕ)
ΙΙ Κοινοποίηση
1. κ. Γ ραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.
2. κ. κ. Γενικοί Διευθυντές Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
3. Υπηρεσιακές Μονάδες Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΙΙΙ. Γνωστοποίηση
1. Γραφεία κ. κ. Βουλευτών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
2. Γραφεία κ. κ. Δημάρχων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
3. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ( Μ.Μ.Ε.) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Ακριβές Αντίγραφο
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Μπακάρα Ασημίνα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίουEVIA XALKIDA PHOTOS

Pages