Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας - Sourta-Ferta

Post Top Ad

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η
οποία, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θα
πραγματοποιηθεί δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων
για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr), την Τετάρτη 29 Μαίου
2024 και ώρα 11:00 πμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Λάμπρου Παπαδήμα» (Αινιάνων 6-8, Λαμία)
για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο YouTube.
Ενημέρωση για το περιστατικό μαζικής τροφικής δηλητηρίασης παιδιών από σχολικά γεύματα στη Λαμία.

Θέμα 1ο Ορισμός Περιφερειακού Συμβούλου για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείο Καρπενησίου.
Εισηγητής κ. Χρήστος- Δημήτριος Γεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Υγείας.

Θέμα 2ο Έγκριση πρακτικού επιτροπής του άρθρου 8β του Ν 2323/1995 σχετικά με τη χορήγηση αδειών σε πλωτά μέσα που κινούνται σε φυσικές και τεχνητές λίμνες για την άσκηση τουριστικών πλόων.
Εισηγητής κ. Αριστείδης Τασιός, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας.

Θέμα 3ο Έκφραση γνώμης επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου επικαιροποιημένης στρατηγικής για τη διαχείριση των εξαντλημένων ραδιενεργών και επιβαρυμμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων της Βουλγαρίας.
Εισηγητής κ. Ευάγγελος Κούκουζας, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Μεταφορών.
Θέμα 4ο Έκφραση γνώμης για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και το φάκελο μελέτης για την έγκριση ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης (ΕΠΕ), στην περιοχή των Οινοφύτων Ασωπού.
Εισηγητής κ. Ευάγγελος Κούκουζας, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Μεταφορών.

Θέμα 5ο Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ για απασχόληση στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας) κατά την περίοδο 2024-2025.
Εισηγητής κ. Αριστείδης Τασιός, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας.

Θέμα 6ο Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ για απασχόληση στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας) κατά την περίοδο 2024-2025.
Εισηγητής κ. Γεώργιος Δελμούζος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φωκίδας.

Θέμα 7ο Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ για απασχόληση στην Π. Ε. Βοιωτίας - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας κατά την περίοδο 2024¬2025.
Εισηγητής κ. Γεώργιος Ντασιώτης, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Βοιωτίας.

Θέμα 8ο Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ) για απασχόληση στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας) κατά την περίοδο 2024-2025.
Εισηγητής κ. Γεώργιος Κελαϊδίτης, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευβοίας.

Θέμα 9ο Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. για απασχόληση στην Π. Ε. Φθιώτιδας - Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά την περίοδο 2024 - 2025.
Εισηγητής κ. Ηλίας Σανίδας, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φθιώτιδας.

Θέμα 10ο Έγκριση - καθορισμός διαδικασίας για την συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Π.Ε. Ευβοίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε Παιδικές Κατασκηνώσεις θερινής περιόδου έτους 2024.
Εισηγητής κ. Γεώργιος Κελαϊδίτης, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευβοίας.

Θέμα 11ο Έγκριση - καθορισμός διαδικασίας για την συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε Παιδικές Κατασκηνώσεις θερινής περιόδου έτους 2024.
Εισηγητής κ. Ηλίας Σανίδας, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φθιώτιδας.

Θέμα 12ο Έγκριση-καθορισμός διαδικασίας για την συμμετοχή των τέκνων των υπαλλήλων που υπηρετούν στις υπηρεσίες της Π.Ε.Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε Παιδικές Κατασκηνώσεις θερινής περιόδου για το έτος2024.
Εισηγητής κ. Γεώργιος Ντασιώτης, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Βοιωτίας.

Θέμα 13ο Έγκριση - καθορισμός διαδικασίας για τη συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Π. Ε. Ευρυτανίας Περιφέρειας - Στερεάς Ελλάδας, σε Παιδικές Κατασκηνώσεις θερινής περιόδου έτους 2024.
Εισηγητής κ. Αριστείδης Τασιός, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας.

Θέμα 14ο Έγκριση - καθορισμός διαδικασίας για την συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Π.Ε. Φωκίδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε Παιδικές Κατασκηνώσεις θερινής περιόδου έτους 2024.
Εισηγητής κ. Γεώργιος Δελμούζος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φωκίδας.

Θέμα 15ο Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) σε οδικά τμήμα της Επαρχιακής οδού ΕΟ 36 (Δροσιά-Λουκίσια- Πλατανάκι- Μουρίκι), αρμοδιότητας ΠΕ Εύβοιας, για την εκτέλεση του έργου «Συμπληρωματικά έργα αποχέτευσης Δήμου Χαλκιδέων, επί της ΕΟ 36», από την ΔΕΥΑ Χαλκίδας.
Εισηγητής κ. Γεώργιος Κελαϊδίτης, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευβοίας.

Θέμα 16ο Έγκριση 4ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2024.
Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.

Οι εισηγήσεις των ανωτέρω θεμάτων θα αποσταλούν στα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΛΟΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΜΑΓΟΥΛΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. Αποδέκτες
1. Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνης Σπανός.
2. κ. κ. Περιφερειακοί Σύμβουλοι Στερεάς Ελλάδας.
3. Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κ. Χρήστος Μούτσιος.
4. Δ/νση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (με την υποχρέωση της ανάρτησης στην ιστοσελίδα της ΠΣτΕ)
ΙΙ Κοινοποίηση
1. κ. Γ ραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.
2. κ. κ. Γενικοί Διευθυντές Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
3. Υπηρεσιακές Μονάδες Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΙΙΙ. Γνωστοποίηση
1. Γραφεία κ. κ. Βουλευτών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
2. Γραφεία κ. κ. Δημάρχων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
3. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ( Μ.Μ.Ε.) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ακριβές Αντίγραφο
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Μπακάρα Ασημίνα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίουEVIA XALKIDA PHOTOS

Pages