Τακτική Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας - Sourta-Ferta

Post Top Ad

Τακτική Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η οποία, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 11:00 πμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Λάμπρου Παπαδήμα» (Αινιάνων 6-8, Λαμία) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

- Συζήτηση για τα αγροτικά ζητήματα

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο YouTube.

Θέμα 1ο Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2024.
Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Θέμα 2ο Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Γενική Συνέλευση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με τίτλο Δίκτυο για τον πολιτισμό και τον τουρισμό στη Φωκίδα "Δίκτυο Δελφών”
Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Θέμα 3ο Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο του «Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας» με διακριτικό τίτλο ΚΕ.ΠΕ.Π.Ψ.Υ - Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας
Θέμα 4ο Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Φωκίδας «Διαδρομή».
Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Θέμα 5ο Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε
Ευβοίας.
Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Θέμα 6ο Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Συμβούλιο Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε).
Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Θέμα 7ο Έγκριση της ετήσιας έκθεσης της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2022, στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής
Εισηγητής κ. Χαϊνάς Ευάγγελος, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Κοινωνικής Μέριμνας

Οι εισηγήσεις των ανωτέρω θεμάτων θα αποσταλούν στα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΛΟΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΜΑΓΟΥΛΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ι. Αποδέκτες
1. Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνης Σπανός.
2. κ. κ. Περιφερειακοί Σύμβουλοι Στερεάς Ελλάδας.
3. Αγροτικοί Σύλλογοι και Σωματεία
4. Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κ. Χρήστος Μούτσιος.
5. Δ/νση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (με την υποχρέωση της ανάρτησης στην ιστοσελίδα της ΠΣτΕ)
ΙΙ Κοινοποίηση
1. κ. Γ ραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.
2. κ. κ. Γενικοί Διευθυντές Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
3. Υπηρεσιακές Μονάδες Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΙΙΙ. Γνωστοποίηση
1. Γραφεία κ. κ. Βουλευτών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
2. Γραφεία κ. κ. Δημάρχων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
3. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ( Μ.Μ.Ε.) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Ακριβές Αντίγραφο
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Μπακάρα Ασημίνα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίουEVIA XALKIDA PHOTOS

Pages