Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας - Sourta-Ferta

Post Top Ad

Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Σας προσκαλούμε σε ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής για το πρώτο δίμηνο του έτους 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 168Α του Ν. 3852/2010 (A’ 87) όπως προστέθηκε με το άρθρο 17 του ν. 5056/2023 (Α’ 163) . Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr), την Τρίτη 05 Μαρτίου 2024 και ώρα 11:00 πμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Λάμπρου Παπαδήμα» (Αινιάνων 6-8, Λαμία)
Στην ημερήσια διάταξη της ειδικής αυτής συνεδρίασης εγγράφονται υποχρεωτικά τα θέματα που επιθυμεί να θέσει κάθε περιφερειακός σύμβουλος, τα οποία αφορούν στα πεπραγμένα της Περιφερειακής Αρχής, εφόσον έχουν κατατεθεί εγγράφως στο Προεδρείο τρεις (3) ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Κάθε περιφερειακός σύμβουλος μπορεί να θέσει έως ένα (1) θέμα. Εφόσον έχουν υποβληθεί συνολικά πάνω από δέκα (10) θέματα διενεργείται κλήρωση από το προεδρείο για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν και τα οποία πρόκειται να εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη εγγράφονται έως (3) θέματα που προτείνονται από συμβούλους της πλειοψηφίας.
Η παρουσία του Περιφερειάρχη, του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη ή του Εντεταλμένου περιφερειακού συμβούλου στη συνεδρίαση είναι υποχρεωτική, εφόσον έχει εγγραφεί θέμα της αρμοδιότητάς τους στην ημερήσια διάταξη.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των θεμάτων ορίζεται η Παρασκευή 01.03.2024 και ώρα 12:00πμ (με αποστολή στο email της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου)
Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο YouTube.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΛΟΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΜΑΓΟΥΛΑ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Ι. Αποδέκτες
1. Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνης Σπανός.
2. κ. κ. Περιφερειακοί Σύμβουλοι Στερεάς Ελλάδας.
3. Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κ. Χρήστος Μούτσιος.
4. Δ/νση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (με την υποχρέωση της ανάρτησης στην ιστοσελίδα της ΠΣτΕ)
ΙΙ Κοινοποίηση
1. κ. Γ ραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.
2. κ. κ. Γενικοί Διευθυντές Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
3. Υπηρεσιακές Μονάδες Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΙΙΙ. Γνωστοποίηση
1. Γραφεία κ. κ. Βουλευτών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
2. Γραφεία κ. κ. Δημάρχων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
3. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ( Μ.Μ.Ε.) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Ακριβές Αντίγραφο
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Μπακάρα Ασημίνα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίουEVIA XALKIDA PHOTOS

Pages