Κοινή Ερώτηση Συμεών Κεδίκογλου & Χάρη Μαμουλάκη Πότε και πώς θα ολοκληρωθεί ο προσεισμικός έλεγχος και η αντισεισμική θωράκιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας; - Sourta-Ferta

Post Top Ad

Κοινή Ερώτηση Συμεών Κεδίκογλου & Χάρη Μαμουλάκη Πότε και πώς θα ολοκληρωθεί ο προσεισμικός έλεγχος και η αντισεισμική θωράκιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας;

Με κοινή ερώτησή τους οι δύο τομεάρχες, Συμεών Κεδίκογλου, Τομεάρχης Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, και Χάρης Μαμουλάκης, Τομεάρχης Υποδομών & Μεταφορών, ζητούν απαντήσεις από τους Υπουργούς Υποδομών & Μεταφορών, Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Ανάπτυξης σχετικά με το χρόνο και τον τρόπο ολοκλήρωσης του προσεισμικού ελέγχου και της αντισεισμικής θωράκισης του κτιριακού αποθέματος της χώρας. Την ερώτηση συνυπογράφουν 22 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Η κυβέρνηση της Ν.Δ. είχε δεσμευτεί με αφορμή τον καταστροφικό σεισμό στη γειτονική Τουρκία το Φεβρουάριο του 2023 ότι έως τις αρχές του φθινοπώρου θα είχαν ολοκληρωθεί οι πρωτοβάθμιοι προσεισμικοί έλεγχοι (οπτικοί) 20.000 κτιρίων και οι δευτεροβάθμιοι έλεγχοι (με ειδικά μηχανήματα) σε όσες κατασκευές κριθούν απαραίτητοι. Δέσμευση που ωστόσο δε τηρήθηκε. Παράλληλα, η διαπίστωση ότι ζούμε σε μία από τις πιο επικίνδυνες σεισμικά γειτονιές της Ευρώπης αναδεικνύει τη σημασία εφαρμογής ενός καλά μελετημένου σχεδίου για την αντισεισμική θωράκιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας μας καθώς και την ενίσχυση του ελεγκτικού μηχανισμού προκειμένου να αποφευχθεί μία μελλοντική τραγωδία. 

Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί η κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.4 του άρθρου 265 του ν.5037/2023 Κ.Υ.Α. που να ρυθμίζει τα ζητήματα δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου. Με ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.) καταγγέλλει ότι ο πρωτοβάθμιος και δευτεροβάθμιος προσεισμικός έλεγχος που έχει ανατεθεί στο Τ.Ε.Ε. πάγωσε. Ως εκ τούτου γεννώνται ερωτηματικά για τις περιπτώσεις όπου οι πρωτοβάθμιοι προσεισμικοί ελέγχοι έχουν ολοκληρωθεί,  βάσει των οποίων θα πρέπει να διενεργηθούν και δευτεροβάθμιοι έλεγχοι. Τα ερωτηματικά έχουν να κάνουν τόσο ως προς τη διαδικασία όσο και ως προς τις πηγές χρηματοδότησης των δευτεροβάθμιων προσεισμικών ελέγχων που εκκρεμούν καθώς η χρηματοδότηση από τους ΟΤΑ δεν επαρκεί. Σημειώνεται ότι μεταξύ των κτιρίων στα οποία διενεργήθηκε πρωτοβάθμιος έλεγχος και βαθμονομήθηκαν ήδη από τον ΟΑΣΠ ως κτίρια πρώτης προτεραιότητας ελέγχου που χρήζουν άμεσου δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου περιλαμβάνονται σχολεία, νοσοκομεία και δημόσια και δημοτικά κτίρια.

Ερωτώνται, λοιπόν, οι αρμόδιοι υπουργοί:
•Πότε θα εκδοθεί η προβλεπόμενη στην παρ.4 του άρθρου 265 του ν.5037/2023 ΚΥΑ που ρυθμίζει τα σχετικά με το δευτεροβάθμιο προσεισμικό έλεγχο κτιρίων ζητήματα;
•Πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί ο πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος κτιρίων που στεγάζονται φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και κρίσιμες εν γένει λειτουργίες του ιδιωτικού τομέα;
•Πού οφείλεται η καθυστέρηση στην υλοποίησης της κυβερνητικής δέσμευσης περί ολοκλήρωσης των πρωτοβάθμιων προσεισμικών ελέγχων 20.000 κτιρίων και των δευτεροβάθμιων προσεισμικών ελέγχων σε όσα κτίρια κρίθηκε απαραίτητος;
•Ποιες πολιτικές προτίθενται να εφαρμόσουν και πως σχεδιάζουν να χρηματοδοτήσουν τη σεισμική θωράκιση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος της χώρας στο οποίο  στεγάζονται φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και κρίσιμες εν γένει λειτουργίες του ιδιωτικού τομέα; 

Η πλήρης ερώτηση.

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2023

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς
 
Υποδομών και Μεταφορών 

 Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας 

 Εσωτερικών 

 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 
 Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

 Ανάπτυξης 

Θέμα: «Πότε και πως θα ολοκληρωθεί ο προσεισμικός έλεγχος και η αντισεισμική θωράκιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας

Με το άρθρο 265 του ν. 5037/2023 (Α’ 78) ανατέθηκε η διενέργεια πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου κτιρίων που στεγάζονται φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και κρίσιμες εν γένει λειτουργίες του ιδιωτικού τομέα στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.). Παράλληλα,  ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) διατήρησε την εποπτεία της υλοποίησης του προαναφερόμενου ελέγχου του Τ.Ε.Ε. όπως επίσης την ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταχώρησης των σχετικών αποτελεσμάτων. Για το σκοπό αυτό το Τ.Ε.Ε. και ο Ο.Α.Σ.Π. συνεργάζονται με της Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.). Ως προς τη χρηματοδότηση των δράσεων αυτών προβλέφθηκε ότι δύναται να γίνει από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το ΕΣΠΑ, το Πράσινο Ταμείο, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, ειδικά προγράμματα ανάπτυξης Δήμων και λοιπά αναπτυξιακά προγράμματα ευρωπαϊκά ή διεθνή. Τέλος, με εξουσιοδοτική διάταξη ορίστηκε ότι με κοινή υπουργική απόφαση καθορίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με την εφαρμογή των ρυθμίσεων για τον πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο προσεισμικό έλεγχο. Έτσι, με την με αριθ. ΥΠ 342 Κ.Υ.Α. καθορίστηκαν τα ζητήματα που αφορούν ωστόσο μόνο στον πρωτοβάθμιο προσεισμι-κό έλεγχο (Β΄ 2943/04.05.2023).

Η έναρξη ισχύος του ν.5037/2023 είναι η 28η Μαρτίου 2023 και προκειμένου να τεθεί εν τοις πράγμασι σε ισχύ θα πρέπει, μεταξύ άλλων, καταρχήν να τεθούν σε παραγωγική λειτουργία τόσο το Ηλεκτρονικό Μητρώο Μηχανικών Προσεισμικού Ελέγχου Κτιρίων, «Μητρώο» του Τ.Ε.Ε. όσο και η «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα» του Ο.Α.Σ.Π. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 1 της με αριθ. ΥΠ 342 ως άνω Κ.Υ.Α. ο Ο.Α.Σ.Π. θα έπρεπε να έχει ολοκληρώσει την ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας έως τις 04 Ιουλίου 2023 ενώ με την παρ.5 του άρθρου 3 της ιδίας απόφασης προβλέπεται ότι για την ολοκλήρω-ση του πληροφοριακού συστήματος του Μητρώου εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του Τ.Ε.Ε.. Ωστόσο, μέχρι και σήμερα τα εν λόγω συστήματα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Επιπλέον, δεν έχει εκδοθεί η κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.4 του άρθρου 265 του ν.5037/2023 Κ.Υ.Α. που να ρυθμίζει τα ζητήματα δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου. Με ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.) καταγγέλλει ότι ο πρωτοβάθμιος και δευτεροβάθμιος προσεισμικός έλεγχος που έχει ανατεθεί στο Τ.Ε.Ε. πάγωσε.  Ως εκ τούτου και με δεδομένο ότι ενδέχεται να έχουν ολοκληρωθεί πρωτοβάθμιοι προσεισμικοί έλεγχοι κτιρίων βάσει των οποίων θα πρέπει να διενεργηθούν και δευτεροβάθμιοι έλεγχοι γεννώνται ερωτηματικά ως προς τη διαδικασία αλλά και τις πηγές χρηματοδότησης των σχετικών δευτεροβάθμιων προσεισμικών ελέγχων που εκκρεμούν καθώς η χρηματοδότηση από τους ΟΤΑ δεν επαρκεί. Σημειώνεται ότι μεταξύ των κτιρίων στα οποία διενεργήθηκε πρωτοβάθμιος έλεγχος και βαθμονομήθηκαν ήδη από τον ΟΑΣΠ ως κτίρια πρώτης προτεραιότητας ελέγχου που χρήζουν άμεσου δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου περιλαμβάνονται σχολεία, νοσοκομεία και δημόσια και δημοτικά κτίρια.

Η κυβέρνηση της Ν.Δ. είχε δεσμευτεί με αφορμή τον καταστροφικό σεισμό στη γειτονική Τουρκία το Φεβρουάριο του 2023 ότι έως τις αρχές του φθινοπώρου θα είχαν ολοκληρωθεί οι πρωτοβάθμιοι προσει-σμικοί έλεγχοι (οπτικοί) 20.000 κτιρίων και οι δευτεροβάθμιοι έλεγχοι (με ειδικά μηχανήματα) σε όσες κατασκευές κριθούν απαραίτητοι. Δέσμευση που ωστόσο δε τηρήθηκε. Παράλληλα, η διαπίστωση ότι ζούμε σε μία από τις πιο επικίνδυνες σεισμικά γειτονιές της Ευρώπης αναδεικνύει τη σημασία εφαρμογής ενός καλά μελετημένου σχεδίου για την αντισεισμική θωράκιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας μας καθώς και την ενίσχυση του ελεγκτικού μηχανισμού προκειμένου να αποφευχθεί μία επικείμενη τραγωδία. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εκδήλωση σεισμών και η διαχείριση των συνεπειών του, δράσεις που αποβλέπουν στην προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, καθώς και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των πλουτοπαραγωγικών πηγών και υποδομών της χώρας, συναρτώνται άμεσα, μεταξύ άλλων, από την αντισεισμική θωράκιση των κτιρίων, τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών. Ο αντισεισμικός σχεδιασμός αναφέρεται στο σχεδιασμό κατασκευών ικανών να ανθίστανται επαρκώς σε σεισμικές διεγέρσεις με σκοπό τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας των ανθρώπων. Κάθε κατασκευή είναι ξεχωριστή λόγω της περιοχής, της γεωλογίας του εδάφους αλλά και γεωμετρικών και σχεδιαστικών χαρακτηριστικών του κτιρίου. Έτσι, ο χάρτης ζωνών σεισμικής επικινδυνότητας και ο ελληνικός αντισεισμικός Κανονισμός (Β’ 1564/22.12.2000) θέτουν καταρχήν τα κριτήρια και τους κανόνες σχεδιασμού και εφαρμογής αντισεισμικής μόνωσης των κτιρίων. Ωστόσο, δεν έχουν επικαιροποιηθεί εδώ και 20 έτη. 

Με δεδομένα τα ανωτέρω και σε συνδυασμό με την κατ’ επείγουσα αναγκαιότητα ολοκλήρωσης του προσεισμικού ελέγχου αλλά και της αντισεισμικής θωράκισης των κτιρίων της Επικρατείας ως αποτέλεσμα μίας διεξοδικής οικονομοτεχνικής και κοινωνικής ανάλυσης και όχι ως επακόλουθο της ροής καταστροφικών γεγονότων καθώς και την προτεραιότητα της διασφάλισης της προστασίας της ζωής και της περιουσίας των πολιτών

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Που οφείλεται η καθυστέρηση στην υλοποίησης της κυβερνητικής δέσμευσης περί ολοκλή-ρωσης των πρωτοβάθμιων προσεισμικών ελέγχων 20.000 κτιρίων και των δευτεροβάθμιων προσεισμικών ελέγχων σε όσα κτίρια κρίθηκε απαραίτητος; 
2. Πότε αναμένεται να τεθεί σε πλήρη παραγωγική λειτουργία η «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα» πρω-τοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου κτιρίων του Ο.Α.Σ.Π.;
3. Πότε αναμένεται να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία το «Μητρώο Μηχανικών Προσεισμικού Ελέγχου Κτιρίων» του Τ.Ε.Ε.;
4. Θα μπορούν να ενταχθούν και οι διπλωματούχοι μηχανικοί του δημοσίου στο «Μητρώο Μη-χανικών Προσεισμικού Ελέγχου Κτιρίων» του Τ.Ε.Ε.;
5. Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν προκειμένου να ενισχυθεί ο ελεγκτικός μηχανι-σμός;
6. Πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί ο πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος κτιρίων που στεγά-ζονται φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και κρίσιμες εν γένει λειτουργίες του ιδιωτικού τομέα;
7. Πότε θα εκδοθεί η προβλεπόμενη στην παρ.4 του άρθρου 265 του ν. 5037/2023 ΚΥΑ που να ρυθμίζει τα σχετικά με το δευτεροβάθμιο προσεισμικό έλεγχο κτιρίων ζητήματα; 
8. Με ποια διαδικασία θα ολοκληρωθεί και πως θα χρηματοδοτηθεί ο εκκρεμής δευτεροβάθμιος προσεισμικός έλεγχος που κρίθηκε αναγκαίος από ολοκληρωμένο, πριν την έναρξη εφαρμο-γής του άρθρου 265 του ν.5037/2023, πρωτοβάθμιο προσεισμικό έλεγχο κτιρίων που εμπί-πτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ.1 του ιδίου άρθρου;
9. Πότε σχεδιάζουν να αναθεωρηθούν ο Χάρτης Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας και ο αντι-σεισμικός Κανονισμός προκειμένου να ανταποκρίνονται και να αποτυπώνουν την υφιστάμενη πραγματικότητα;
10. Ποιες πολιτικές προτίθενται να εφαρμόσουν και πως σχεδιάζουν να χρηματοδοτήσουν τη σεισμική θωράκιση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος της χώρας στο οποίο  στεγάζο-νται φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και κρίσιμες εν γένει λει-τουργίες του ιδιωτικού τομέα; 

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Μαμουλάκης Χάρης

Κεδίκογλου Συμεών

Αποστολάκης Ευάγγελος

Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος

Βέττα Καλλιόπη

Γαβρήλος Γεώργιος

Γιαννούλης Χρήστος

Δούρου Ειρήνη (Ρένα)

Ζαμπάρας Μιλτιάδης (Μίλτος)

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος)

Θρασκιά Ουρανία (Ράνια)

Καλαματιανός Διονύσιος-Χαράλαμπος

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)

Κόκκαλης Βασίλειος

Κοντοτόλη Μαρίνα

Λινού Αθηνά

Μάλαμα Κυριακή

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Νοτοπούλου Αικατερίνη (Κατερίνα)

Παναγιωτόπουλος Ανδρέας

Παπαηλιού Γεώργιος

Παππάς Νίκος

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Σαρακιώτης Ιωάννης

Τζούφη Μερόπη

Φερχάτ Οζγκιούρ

Φωτίου Θεανώ

Ψυχογιός Γεώργιος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίουEVIA XALKIDA PHOTOS

Pages