S.O.S Ευβοϊκός - Βιομηχανικές Ζώνες Ιχθυοκαλλιέργειας - Sourta-Ferta

Post Top Ad

S.O.S Ευβοϊκός - Βιομηχανικές Ζώνες Ιχθυοκαλλιέργειας

Ανοικτή επιστολή προς πολίτες, συλλόγους,  φορείς , υποψήφιους βουλευτές Ν. Ευβοίας

 ΘΕΜΑ:ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΒΟΙΚΟ (ΠΟΑΥ ΕΥΒΟΙΑΣ) – ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι από το 2011 είναι σε εξέλιξη η διαδικασία θεσμοθέτησης βιομηχανικών ζωνών ιχθυοκαλλιέργειας  σε όλη τη χώρα. Ειδικά για τον Ευβοϊκό κόλπο συντάχτηκε Στρατηγική Μελέτη  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που προτείνει την κατάληψη 22.000 θαλάσσιων στρεμμάτων με ιχθυοκαλλιέργειες από το Μαρμάρι μέχρι τους Ωρεούς σε 15 ζώνες ανάπτυξης.  Ενώ το αρχικό σχέδιο προεδρικού διατάγματος κατά συνέπεια και  η  ΣΜΠΕ για τον Ευβοϊκό είχε εν μέρει απορριφτεί το 2021 από το Ε τμήμα του ΣτΕ (ΠΕ-ΣτΕ-211-2021)  εξαιτίας ελλείψεων και παραλείψεων που αφορούν την προστατευόμενη περιοχή NATURA 2000 με κωδικό GR 2420016 στο Ν. Ευβοϊκό, όπως και η επανεξέταση των επιπτώσεων σε περιοχές που υπάρχουν λιβάδια Ποσειδωνίας (παράρτημα 1 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ με κωδικό 1120), επανήλθε τώρα, σχεδιάζοντας  μια τόσο μεγάλη επιβάρυνση για την αγαπημένη μας θάλασσα.
Δυστυχώς η μελέτη αυτή πέρασε απαρατήρητη στην κοινή γνώμη των τοπικών κοινωνιών της Εύβοιας  και φτάσαμε σήμερα να βρίσκεται υπό έγκριση ένα Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που θα θεσμοθετήσει την ίδρυση μιας βιομηχανικής ζώνης ιχθυοκαλλιέργειας σε όλο τον Ευβοϊκό. Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος πρέπει να εξεταστεί κατ’ αρχήν  από το Ε’ τμήμα του ΣτΕ και στην συνέχεια   να υπογραφεί από τους υφυπουργούς Περιβάλλοντος και  Αγροτικής Ανάπτυξης και  από την πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Η ενδεχόμενη ανάπτυξη τεράστιων βιομηχανικών εγκαταστάσεων ιχθυοκαλλιέργειας σε ένα κλειστό κόλπο, όπως ο Ευβοϊκός, που ήδη επιβαρύνεται σημειακά με βιομηχανικά και αστικά απόβλητα, εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους  όπως: 
Η εντατική εκτροφή ψαριών σε κλωβούς προκαλεί ρύπανση από τα περιττώματά τους, από τα χημικά καθαρισμού των διχτυών και την περίσσια των τροφών που διαφεύγουν. Τα απόβλητα  μιας ιχθυοκαλλιέργειας 200.000 ψαριών Σολωμού ισοδυναμούν με τα απόβλητα μιας πόλης 62.000 κατοίκων.
Η χρήση αντιβιοτικών  επιβαρύνει επίσης το θαλάσσιο περιβάλλον.  
Ευρωπαϊκές οδηγίες και η ελληνική νομοθεσία απαγορεύουν την ίδρυση ιχθυοκαλλιεργειών σε περιοχές με λιβάδια Ποσειδωνίας (φυκιάδες) - είδος αυστηρά προστατευόμενο και κρίσιμο για την υγεία των θαλάσσιων οικοσυστήματος αλλά και την προστασία του κλίματος - διότι είναι αποδεδειγμένο ότι προκαλούν την καταστροφή τους.   
Ο υβριδισμός που παρατηρείται γύρω από τα ιχθυοτροφεία μειώνει το γενετική ποικιλότητα των αυτοχθόνων πληθυσμών ψαριών. 
Ιδιωτικοποιείται ένα κοινό αγαθό όπως είναι οι ακτές/παραλίες  -όπου θα λειτουργούν οι μονάδες αυτές - και δεν θα επιτρέπονται άλλες χρήσεις, όπως μπάνιο ή αναψυχή.  
Η ευρύτερη παράκτια ζώνη θα δεσμευθεί πολεοδομικά για σχετικές με την ιχθυοκαλλιέργεια δραστηριότητες   αποκλείοντας τις υπόλοιπες,   π.χ  τουρισμό, αναψυχή, παραδοσιακή αλιεία κ.α..
Η ιχθυοκαλλιέργεια από μόνη της συντελεί στην μείωση της άγριας πανίδας καθότι το 30% της παγκόσμιας αλιείας χρησιμοποιείται για τροφή των εκτρεφόμενων ψαριών σε μορφή ιχθυάλευρων και ιχθυελαίων. Η αλιεία για ιχθυοτροφή , η οποία πραγματοποιείται και σε αναπτυσσόμενες χώρες, στερεί τις φτωχές κοινότητες των ανθρώπων από την πρόσβαση στην πολύτιμη πηγή πρωτεϊνών του ψαριού.
Στις επιχειρήσεις αυτές εμπλέκονται απρόσωπα lobby, ισχυρά funds, διάφοροι χρηματιστηριακοί κολοσσοί που «πιέζουν» την κυβέρνηση και εκτοπίζουν την τοπική κοινωνία, ενώ παράλληλα, προκειμένου να επικρατήσουν στην περιοχή, συχνά ρίχνουν τις τιμές στην αγορά ψαριών εις βάρος των μικρών ιχθυοπαραγωγών, προκειμένου να τους πλήξουν οικονομικά.   Τα παραπάνω σε συνδυασμό με τους ανεπαρκείς μηχανισμούς ελέγχου και εφαρμογής των νόμων όπως καταγγέλλει η ΜΚΟ-Αρχιπέλαγος αποτελούν μία τεράστια απειλή για τον Ευβοϊκό Κόλπο και τους παράκτιους κατοίκους του.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν μια νέα απειλή για την Εύβοια που έρχεται να επιδεινώσει την κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές και την εξάπλωση βιομηχανικών αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο νησί μας. Η εγκατάσταση μιας ακόμη βιομηχανίας αυτή τη φορά στον Ευβοϊκό, θα δώσει το τελικό χτύπημα στην Εύβοια που ζούμε και αγαπάμε. Το θέμα επείγει να συζητηθεί από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (αλιέων, τοπικών συλλόγων, κατοίκων της παράκτιας ζώνης,  παραθεριστών, τουριστικών επιχειρήσεων κ.α.)
Καλούμε την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας να αντιδράσει άμεσα. 
Καλούμε τους Δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού, Μαντουδίου-Λίμνης- Αγίας Άννας, Διρφύων-Μεσσαπίων, Κύμης-Αλιβερίου και Καρύστου να πάρουν αποφάσεις και θέσεις.
Καλούμε τις παρατάξεις, τους περιφερειακούς και τους δημοτικούς συμβούλους, τους αλιείς, τους συλλόγους, τις συλλογικότητες των σχετιζόμενων περιφερειών, τις οργανώσεις και τον κάθε πολίτη να δράσει.
Ο  επικείμενος κίνδυνος αφορά στην τροφή μας, στον τουρισμό, στην αλιεία, στο κολύμπι και τελικά στην ποιότητα της ζωής μας. 
 Ειδικότερα θέματα που προτείνουμε να μπουν σε συζήτηση:
Η ανάγκη θεσμοθέτησης και ολοκλήρωσης του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού στην Ελλάδα, όπως έχουν ζητήσει η ΚΕΔΕ και πολλές περιβαλλοντικές οργανώσεις προτού προχωρήσουν επιμέρους σχέδια δέσμευσης ακτών και θαλασσών όπως η ΠΟΑΥ Ευβοϊκού.
Οι συνέπειες της εξάπλωσης των ιχθυοτροφείων στο περιβάλλον, στην κοινωνία, στην οικονομία.
Η νομική αντιμετώπιση ενδεχόμενης θεσμοθέτησης  ΠΟΑΥ στον Ευβοϊκό. Η άμεση αναστολή κάθε διαδικασίας θεσμοθέτησης  ΠΟΑΥ στον Ευβοϊκό 
Η υποθαλάσσια έρευνα για να εντοπιστούν λιβάδια Ποσειδωνίας και χαρτογράφηση.
Η άσκηση πολιτικής πίεσης (κατά το παράδειγμα των Δήμων Ξηρόμερου και Πόρου)
 
Ο Ευβοϊκός κινδυνεύει να υποβαθμιστεί κι άλλο. Να μην αφήσουμε ο Ευβοϊκός να έχει την ίδια τύχη με τη στεριά της Εύβοιας (πυρκαγιές στη Βόρεια, ανεμογεννήτριες στη Νότια, εξορύξεις)!  

Καλούμε τους πολίτες, όλους τους Δήμους της Εύβοιας και τους φορείς σε εγρήγορση και άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος προτού είναι αργά.
Τέλος καλούμε όλους/ες τους/τις υποψήφιους/ες βουλευτές του Ν. Εύβοιας να πάρουν θέση επί του θέματος ενόψει των προσεχών  Κοινοβουλευτικών εκλογών.

Η  Συντονιστική Ομάδα Συλλόγων  και Φορέων για την προστασία του Ευβοϊκού

-Ομάδα Πολιτών για Την Διάσωση του υγροβιότοπου του Κολοβρέχτη kolobrextissos@gmail.com 

-Σύλλογος ΣΙΔΕΡΙΤΗΣ sideritis2019@gmail.com 

-Σύλλογος Προστασίας του Περιβάλλοντος της Νότιας Καρυστίας (Σ.Π.ΠΕ.Ν.Κ) sppenk@gmail.com

-Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αλιβερίου   psaliv22@gmail.com,

-Περιβαλλοντικός και Πολιτισμικός Σύλλογος Ελυμνίων «ΜΑΚΙΣΤΟΣ» (Β. Εύβοια) makistos.evia@gmail.com Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίουEVIA XALKIDA PHOTOS

Pages