Απόφασης για την απότιση φόρου τιμής στον αποβιώσαντα Περιφερειακό Σύμβουλο Στερεάς Ελλάδας , Αναστάσιο Χρονά - Sourta-Ferta

Post Top Ad

Απόφασης για την απότιση φόρου τιμής στον αποβιώσαντα Περιφερειακό Σύμβουλο Στερεάς Ελλάδας , Αναστάσιο Χρονά

Απόσπασμα
Από το Πρακτικό της 4ης Συνεδρίασης (Έκτακτη-Κατεπείγουσα) της 30ης Μαρτίου 2023
του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Απόφασης
86/ 2023

Στη Λαμία, σήμερα 30 Μαρτίου 2023, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 16:30 μμ έως και 17:30μμ, το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση, βάσει του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 10 του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΦΕΚ 2938/Β/17.07.2020), λόγω της αναγκαιότητας άμεσης λήψης απόφασης για την απότιση φόρου τιμής λόγω του χθεσινού αιφνίδιου θανάτου του εν ενεργεία Περιφερειακού Συμβούλου της Περιφερειακής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας», Αναστάσιου Χρονά. Η συνεδρίαση έλαβε χώρα δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/10, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. (οικ) 64362/30.03.2023 πρόσκλησης του Προέδρου, κ. Σπυρίδωνος Νικολάου, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και απεστάλη ηλεκτρονικά στον Περιφερειάρχη κ. Φάνη Σπανό καθώς και σε καθέναν από τους Περιφερειακούς Συμβούλους για την τοποθέτηση και τη λήψη αποφάσεων, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο

ΗΔ

Απότιση φόρου τιμής στον αποβιώσαντα Περιφερειακό Σύμβουλο Στερεάς

Ελλάδας, Αναστάσιο Χρονά.

Εισηγητής

κ. Σπυρίδων Νικολάου, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου .

 

Από τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία ελήφθησαν στην Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου με κοινοποίηση στον Πρόεδρο, την Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα, διαπιστώθηκε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου συμμετείχαν, και άρα λογίζονται ωσεί παρόντες, οι κάτωθι:
Παρόντες
> Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός, δήλωσε ότι μετέχει της διαδικασίας.
> Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Σπυρίδων Νικολάου
> Η Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Σοφία Αγγελοπούλου- Παπανικολάου
> Ο Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου: κ. Δρόσος Παρασκευάς

>     Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως :

Περιφερειακές Παρατάξεις

Α/Α

"Επιμένουμε στην καρδιά της Ελλάδας"

Παρών/ούσα

Απών/ούσα

Α/Α

"Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση Απόστολος Γκλέτσος"

Παρών/ούσα

Απών/ούσα

1

Αναγνώστου Μαρία

 

V

1

Αγγελοπούλου- Παπανικολάου Σοφία

V

 

2

Αποστολόπουλος Κων/νος

V

 

2

Γ κάβαλης Σταμάτης

 

V

3

Αργυροπούλου Ευθυμία

V

 

3

Γκλέτσος Απόστολος

 

V

4

Βαρδακώστας Κων/νος

V

 

4

Δαύρης Ανδρέας

 

V

5

Βουρδάνος Δημήτριος

V

 

5

Κοροπούλη-Κατσιμίχα Βασιλική

 

V

6

Γαλάνης Κων/νος

V

 

 

Σύνολο Συμβούλων" Ενωτική Περιφερειακή

Κίνηση Απόστολος Γκλέτσος"

1

4

7

Δελμούζος Γεώργιος

V

 

 

8

Καλαντζή Αικατερίνη

V

 

Α/Α

"Στερεά Υπεροχής"

Παρών/ούσα

Απών/ούσα

9

Καραγιάννης Κων/νος

V

 

1

Ακριώτου Θεοδώρα

V

 

10

Κελαϊδίτης Γεώργιος

V

 

2

Αναγνωστάκης Δημήτριος

V

 

11

Κούκουζας Ευάγγελος

V

 

3

Λάμπου Σπυρίδων

V

 

12

Κυρμανίδης Ηλίας

V

 

4

Μελισσάρης Ιωάννης

 

V

13

Μπακομήτρος Κων/νος

V

 

5

Μπερμπερής Μωυσής

V

 

14

Μπουρμάς Ηλίας

V

 

6

Παρασκευάς Δρόσος

V

 

15

Νικολάου Σπυρίδων

V

 

7

Σκούρας Γεώργιος

V

 

16

Παπαθωμά Φανή

V

 

Σύνολο Συμβούλων " Στερεά Υπεροχής"

6

1

17

Περγαντάς Ιωάννης

V

 

Α/Α

"Ελεύθερη Στερεά"

Παρών

Απών

18

Σανίδας Ηλίας

V

 

1

Βούλγαρης Αντώνιος

V

 

19

Τασιός Αρ ιστε ίδης

V

 

Σύνολο Συμβούλων "Ελεύθερη Στερεά"

1

0

20

Τοουλιάς Ανδρέας

V

 

Α/Α

"Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα"

Παρούσα

Απούσα

Σύνολο Συμβούλων "Επιμένουμε στην καρδιά της Ελλάδας"

19

1

1

Πολυζώη Νίκη

V

 

Α/Α

"Ελληνική Αυγή για τη Στερεά"

Παρών

Απών

Σύνολο Συμβούλων "Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα"

1

0

1

Γ ιώτης Χαράλαμπος

 

V

Α/Α

"Πατρίδα μας η Στερεά"

Παρών/ούσα

Απών/ούσα

Σύνολο Συμβούλων

" Ελληνική Αυγή για τη Στερεά"

0

1

1

Γέμελος Εμμανουήλ

 

V

Α/Α

Ανεξάρτητοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

Παρόντες

Απόντες

2

Μπατζελή Κατερίνα

V

 

1

Αχινιώτης Χριστόφορος

V

 

3

Μπέτσιος Νικόλαος

V

 

2

Βελισσαρίου Αναστάσιος

V

 

4

Σωτηρόπουλος Κωνσταντινος

V

 

3

Δούρος Χρήστος

 

V

5

Φακος Χαράλαμπος

V

 

4

Δρένιος Σωτήριος

 

V

Σύνολο Συμβούλων "Πατρίδα μας η Στερεά"

4

1

5

Καρύκα Άννα

V

 

6

Πατσιούρας Γεώργιος

 

V

Α/Α

"Λαϊκή Συσπείρωση

Στερεάς Ελλάδας"

Παρών/ούσα

Απών/ούσα

7

Σιαλμάς Βασίλειος

V

 

1

Καραβασίλη Ιουλία

V

 

8

Αντωνίου Λάμπρος

V

 

2

Μπασδέκης Κων/νος

V

 

Σύνολο Ανεξάρτητων Περιφερειακών Συμβούλων

5

3

3

Χρονάς Αναστάσιος

 

Εκλιπών

 

 

 

 

Σύνολο Συμβούλων Λαϊκή Συσπείρωση

Στερεάς Ελλάδας

2

1


Διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, καθώς από το σύνολο των πενήντα ενός (51) Περιφερειακών Συμβούλων έστειλαν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άρα συμμετείχαν και λογίζονται ωσεί παρόντες οι τριάντα εννέα (39). Χρέη υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κ. Ασημίνα Μπακάρα .
Με δεδομένο ότι οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ενημερώθηκαν σχετικά, από την εισήγηση του κ. Σπυρίδωνος Νικολάου, Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία τους είχε κοινοποιηθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, έγινε καταγραφή των ψήφων για το θέμα, από τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έστειλαν .
Η εισήγηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, με εισηγητή τον κ. Σπυρίδωνα Νικολάου, Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, με αριθμό πρωτ. διαβίβασής της προς το Περιφερειακό Συμβούλιο 64359/30.03.2023 και η οποία εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε όλα τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, αναφέρει τα ακόλουθα:
Έχοντας υπ’ όψιν:
- το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 10 του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΦΕΚ 2938/Β/17.07.2020) και
- την αναγκαιότητα άμεσης λήψης απόφασης, σε ένδειξη πένθους, για την απότιση φόρου τιμής λόγω του χθεσινού αιφνίδιου θανάτου του εν ενεργεία Περιφερειακού Συμβούλου της Περιφερειακής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας», Αναστάσιου Χρονά,
και ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο πληροφορούμενο τον αιφνίδιο θάνατο του εκλεκτού συναδέλφου εκφράζει τη βαθιά θλίψη του,
Εισηγούμαστε
1. Να παραστεί σύσσωμο το Περιφερειακό Συμβούλιο κατά την τέλεση της πολιτικής κηδείας του εκλιπόντος,
2.0 Πρόεδρος, εκ μέρους του Περιφερειάρχη και των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, να εκφράσει τη βαθιά θλίψη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του εκλιπόντος,
3. Να εκφωνηθεί επικήδειος λόγος στην πολιτική κηδεία του εκλιπόντος, από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας,
4. Να κατατεθεί στεφάνι στη σορό του εκλιπόντος, για λογαριασμό του Περιφερειακού Συμβουλίου.
5. Η παρούσα απόφαση να αναγνωσθεί κατά την τέλεση της πολιτικής κηδείας του εκλιπόντος, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και να δημοσιευτεί στον τύπο.
Δεν έστειλαν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άρα λογίζονται απόντες, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: κ. Μαρία Αναγνώστου, κ. Σταμάτιος Γκάβαλης, κ. Απόστολος Γκλέτσος, κ. Ανδρέας Δαύρης, κ. Βασιλική Κοροπούλη-Κατσιμίχα, κ. Χρήστος Δούρος, κ. Σωτήριος Δρένιος, κ. Γεώργιος Πατσιούρας, κ. Ιωάννης Μελισσάρης, κ. Εμμανουήλ Γέμελος, κ. Γιώτης Χαράλαμπος
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, δια της ψήφου των μελών του,
Αποφασίζει
Ομόφωνα, εγκρίνει : 1.Να παραστεί σύσσωμο το Περιφερειακό Συμβούλιο κατά την τέλεση της πολιτικής κηδείας του εκλιπόντος,
2. Ο Πρόεδρος, εκ μέρους του Περιφερειάρχη και των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, να εκφράσει τη βαθιά θλίψη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του εκλιπόντος,
3. Να εκφωνηθεί επικήδειος λόγος στην πολιτική κηδεία του εκλιπόντος, από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας,
4. Να κατατεθεί στεφάνι στη σορό του εκλιπόντος, για λογαριασμό του Περιφερειακού Συμβουλίου.
5. Η παρούσα απόφαση να αναγνωσθεί κατά την τέλεση της πολιτικής κηδείας του εκλιπόντος, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και να δημοσιευτεί στον τύπο.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω: 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΡΟΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίουEVIA XALKIDA PHOTOS

Pages