Έκτακτη Κατεπείγουσα δια Περιφοράς Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 30.03.2023 - Sourta-Ferta

Post Top Ad

Έκτακτη Κατεπείγουσα δια Περιφοράς Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 30.03.2023

Λόγω αναγκαίας άμεσης λήψης απόφασης για την απότιση φόρου τιμής λόγω του χθεσινού αιφνίδιου θανάτου του εν ενεργεία Περιφερειακού Συμβούλου της Περιφερειακής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας», Αναστάσιου Χρονά, σας προσκαλούμε σε έκτακτη - κατεπείγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, βάσει του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 10 του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΦΕΚ 2938/Β/17.07.2020) Η έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/10, όπως ισχύει, θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την Πέμπτη 30.03.2023 και ώρα από 16:30 μμ έως και 17:30 μμ,  για τη λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος ημερήσιας διάταξης.
Οι κ.κ .Περιφερειακοί Σύμβουλοι παρακαλούνται μέσα στο καθορισμένο χρονικό διάστημα, να αποστείλουν από τη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου, συμπληρωμένο τον πίνακα ψηφοφορίας (θα τους κοινοποιηθεί) στη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου, με κοινοποίηση τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, της Αντιπροέδρου και του Γραμματέα (θα τους κοινοποιηθούν).

Θέμα 1ο Απότιση φόρου τιμής στον αποβιώσαντα Περιφερειακό Σύμβουλο Στερεάς Ελλάδας Αναστάσιο Χρονά.

Εισηγητής κ. Σπυρίδων Νικολάου, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου .
Η εισήγηση θα σας αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίουEVIA XALKIDA PHOTOS

Pages