Ερώτηση Β.Αποστόλου: Προσλήψεις τεχνικών στο Γ.Ν.Χαλκίδας εκτός νομίμων διαδικασιών - Sourta-Ferta

Post Top Ad

Ερώτηση Β.Αποστόλου: Προσλήψεις τεχνικών στο Γ.Ν.Χαλκίδας εκτός νομίμων διαδικασιών

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας

Θέμα: Προσλήψεις τεχνικών στο Γ.Ν.Χαλκίδας εκτός νομίμων διαδικασιών 

Στο Δελτίο Τύπου του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Χαλκίδας τις 28ης Μαΐου 2021, αναφέρεται ότι Διοικητής του Νοσοκομείου, συνεπικουρούμενος από τον Διοικητή της 5ης ΥΠΕ, εφαρμόζει πρακτικές προσλήψεων εκτός ΑΣΕΠ και διαγωνιστικής διαδικασίας. 
Συγκεκριμένα έχει κινήσει διαδικασίες ώστε να συνάψει σύμβαση με τεχνική εταιρεία που θα είναι υπεύθυνη για την επισκευή, τη συντήρηση και τη λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων - εξοπλισμών και δικτύων του νοσοκομείου. Επίσης προσλαμβάνει εκτός ΑΣΕΠ επικουρικούς από την ΥΠΕ, με ειδικότητες που δεν είναι άμεσα απαραίτητες για την λειτουργία του Νοσοκομείου και δεν περιγράφονται ως αναγκαίες από τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου συντήρησης του νέου Νοσοκομείου, που έχει ξεκινήσει.
Επειδή,
1)σύμφωνα με την οδηγία του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κ. Κοντοζαμάνη προς τα νοσοκομεία, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν οικονομοτεχνική μελέτη προκειμένου να διαλέξουν την οικονομικότερη λύση, είτε για εταιρείες-εργολάβους, είτε για προσλήψεις εργαζομένων, 
2)η ανάθεση της συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του νέου νοσοκομείου σε ιδιωτική εταιρεία, δεν τεκμηριώνεται με εξοικονόμηση δημόσιων κονδυλίων,
3)στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και στην διακήρυξη, υπάρχουν ερωτήματα όπως, η επιβάρυνση του Νοσοκομείου με το κόστος των υλικών της συντήρησης και επισκευής, η απουσία ποινικών ρητρών και χρηματικών πρόστιμων για την κακή εκτέλεση της σύμβασης, η επέκταση στην σύμβαση και οι αναθέσεις με επιπλέον χρήματα στην εταιρεία για προκύπτουσες υπηρεσίες χωρίς την διενέργεια διαγωνισμού, καθώς και αδιευκρίνιστα στοιχεία που αφορούν την περιγραφή των συντηρήσεων του έργου και μάλιστα σε ότι αφορά την προληπτική συντήρηση,
4)οι θέσεις για επικουρικό προσωπικό στις ΥΠΕ άνοιξαν για να βοηθηθούν ουσιαστικά τα νοσοκομεία για την αντιμετώπιση της πανδημίας και όχι για την πρόσληψη ειδικοτήτων που δεν υπάρχουν στο οργανόγραμμα του Νοσοκομείου, όπως Πολιτικού Μηχανικού και
5)επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ απομακρύνθηκαν οι εταιρείες-εργολάβοι και είχαμε καλύτερα ποιοτικά αποτελέσματα και καλύτερους όρους απασχόλησης των συμβασιούχων εργαζομένων, ενώ από τη σημερινή κυβέρνηση έχει επιλεγεί η πολιτική των αναθέσεων διάφορων υπηρεσιών του Νοσοκομείου, όπως η φύλαξη, η καθαριότητα, η σίτιση κλπ, σε εταιρείες -εργολάβους και θα συνεχιστεί με πιο εντατικούς ρυθμούς μετά την πανδημία, όταν γνωρίζουμε όλοι ότι η επαναφορά τους στα Νοσοκομεία είναι αιτία έντονης διαμάχης με τους εργαζόμενους και επιστροφής τους σε εργασιακό μεσαίωνα.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός
Α)Γιατί παρά την οδηγία για την ύπαρξη οικονομοτεχνικής μελέτης, ο Διοικητής του Νοσοκομείου και της 5ης ΥΠΕ προχώρησαν στην έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και την διακήρυξη χωρίς να προηγηθεί η σχετική μελέτη; 
Β)Είναι σύννομη η διαδικασία της προκήρυξης για την επισκευή, την συντήρηση και τη λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων - εξοπλισμών και δικτύων του νέου Νοσοκομείου Χαλκίδας; 
Γ)Η διακήρυξη και οι τεχνικές προδιαγραφές έχουν διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες εγγυήσεις και συμβάσεις που έχουν προκύψει από την προμήθεια και εγκατάσταση των Η/Μ εγκαταστάσεων - εξοπλισμών και δικτύων του νοσοκομείου; και 
Δ)Το επικουρικό προσωπικό που προσλήφθηκε για την αντιμετώπιση της πανδημίας συμπεριλαμβάνεται στις ειδικότητες που περιγράφονται στο οργανόγραμμα του Νοσοκομείου;

Ο Ερωτών Βουλευτής
Βαγγέλης Αποστόλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίουEVIA XALKIDA PHOTOS

Pages