Ερωτήσεις προς την κ, Βάκα σχετικά με την λειτουργία και την ανέγερση του ΕΕΕΕΚ ( Ειδικού Εργαστηρίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης) - Sourta-Ferta

Post Top Ad

Ερωτήσεις προς την κ, Βάκα σχετικά με την λειτουργία και την ανέγερση του ΕΕΕΕΚ ( Ειδικού Εργαστηρίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης)

Χαλκίδα, 5 Oκτ 2020
Κυρία Δήμαρχε,
       Με την από 29-6-2015 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και μετά από αίτημα του Δήμου Χαλκιδέων προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, παρατάθηκε  η παραχώρηση της Έκτασης 29.500 τ.μ. , στη θέση «ΒΑΘΡΟΒΟΥΝΙ» για την ανέγερση μονίμων εγκαταστάσεων διδακτηρίου Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. (Ειδικού Εργαστηρίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης).
(Το ΕΕΕΕΚ, ιδρύθηκε με την αριθ. 89813/Γ6/3-9-2004 ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Οικονομικών και λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2007 σε προσωρινές λυόμενες εγκαταστάσεις).
 Στην συνέχεια ο Δήμος Χαλκιδέων  ζήτησε από τις  «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» , ως αρμοδίου Κρατικού Φορέα για την Ανέγερση Σχολικών Κτιρίων, να συμπεριλάβει στο Τεχνικό του Πρόγραμμα την ένταξη αυτού του έργου «Ανέγερση διδακτηρίου ΕΕΕΕΚ.
   Παράλληλα ο Δήμος Χαλκιδέων συγκρότησε  «Επιτροπή Καταλληλότητας» προκειμένου να αποφανθεί γα την καταλληλότητα της Έκτασης, κάτι που έγινε.
      Επίσης ο Δήμος Χαλκιδέων ξεκίνησε  την διαδικασία  για την Έγκριση Τοπικού Ρυμοτομικού για χαρακτηρισμό του χώρου ως Σχολικού και τον καθορισμό των όρων Δόμησης, αφού δεν αρκούσε ο χαρακτηρισμός των χρήσεων γης.

Στο πλαίσιο αυτό εκπονήθηκε και εγκρίθηκε η Γεωλογική Μελέτη καταλληλότητας από τον Δήμο.

              Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε:
1. Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία του Τοπικού Ρυμοτομικού για την Ανέγερση του σχολικού συγκροτήματος ΕΕΕΕΚ στη Θέση «ΒΑΘΡΟΒΟΥΝΙ»;
2. Η παραχώρηση της σχετικής έκτασης των 29.000 τ.μ. από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ίσχυε μέχρι 20-7-2020. Ζητήθηκε παράταση; Παρακαλούμε να μας γνωστοποιηθούν τα σχετικά έγγραφα.
3. Ποιος είναι ο σχεδιασμός σας για την ανέγερση μονίμων εγκαταστάσεων του συγκροτήματος «Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτσης»;
4. Αληθεύουν σχετικά δημοσιεύματα ως προς την εκκρεμότητα του ιδιοκτησιακού; 


*************************************************************************

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίουEVIA XALKIDA PHOTOS

Pages