Οριστική Υποβολή στο Μητρώο Σωματείων της Γ.Γ.Α - Sourta-Ferta

Post Top Ad

Οριστική Υποβολή στο Μητρώο Σωματείων της Γ.Γ.Α

Προς τον Πρόεδρο και το ΔΣ

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι,

Μετά την επικοινωνία μας με το Τμήμα Πληροφορικής της ΓΓΑ που διαχειρίζεται το Μητρώο Σωματείων, μας ενημέρωσαν ότι στις επόμενες μέρες θα εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) η οποία θα ενημερώνει για το χρονοδιάγραμμα εγγραφής στο Μητρώο και τα κριτήρια χρηματοδότησης με βάση τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στο Μητρώο.

Η πρώτη φάση εγγραφής λήγει στις 30 Αυγούστου 2020.
Εν συνεχεία, η αρμόδια υπηρεσία της ΓΓΑ θα ελέγξει τα δικαιολογητικά των Σωματείων που έκαναν οριστική υποβολή στο Μητρώο Σωματείων. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών όσα Σωματεία έχουν υποβάλει σωστά τα δικαιολογητικά τους θα ενταχθούν στην χρηματοδότηση.
Σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα ή έλλειψη σε κάποια δικαιολογητικά, η ΓΓΑ θα ενημερώσει τα Σωματεία για τη διόρθωση τους και τα Σωματεία αυτά θα ενταχθούν στη δεύτερη φάση εγγραφής.
Η δεύτερη φάση εγγραφής θα λήξει στα τέλη Οκτωβρίου 2020.
Με βάση τα ανωτέρω και για να μην υπάρξει καθυστέρηση μεγάλη στη χρηματοδότηση παρακαλούμε να επιταχύνετε τη διαδικασία συμπλήρωσης του Μητρώου.

Για μια ακόμα φορά σας επισημαίνουμε ότι είμαστε στη διάθεση σας για κάθε βοήθεια. 

Με εκτίμηση,
Ο πρόεδρος της ΚΟΕ
Δημήτρης Διαθεσόπουλος

Πηγή: ΚΟΕ 

*************************************************************************

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίουEVIA XALKIDA PHOTOS

Pages