Ισολογισμός 2015 και Προϋπολογισμός 2018 της Περιφέρειας - Sourta-Ferta

Post Top Ad

Ισολογισμός 2015 και Προϋπολογισμός 2018 της Περιφέρειας

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΣΕ ΝΕΑ ΤΡΟΧΙΑ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ 2015 ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2018  ΣΤΗ 12Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

    Δια του επικεφαλής της κ. Στουπή, η παράταξη τοποθετήθηκε επί των ειδικών συνεδριάσεων ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου του 2015, και του προτεινόμενου προϋπολογισμού για το 2018.

Μιλώντας για αυτά τα  θέματα ο  κ. Στουπής τόνισε:

« …Ο ισολογισμός αναφερόμενος στο έργο Διαχείρισης των Οικονομικών της Περιφέρειας και όσον μας αφορά συμμετέχοντας ελέω εκλογικού νόμου απόλυτα μειοψηφικά στην Οικονομική Επιτροπή με έναν εκπρόσωπό μας, και μη έχοντας εντοπίσει και αναφέρει σοβαρά θέματα αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης,  αποσπά την σύμφωνη γνώμη μας…

     «…Όσον αφορά τον προτεινόμενο Προϋπολογισμό θέλουμε να σημειώσουμε:
Προφανώς και έχουμε να κάνουμε με έναν προβληματικό προϋπολογισμό με την έννοια ότι  απέχει πολύ από τις πραγματικές ανάγκες της Περιφέρειας , αν μάλιστα αυτές συνδεθούν με την μη αντίστοιχη συσχέτιση πόρων και αρμοδιοτήτων που μας μεταβιβάστηκαν.
Πρέπει όμως και να παραδεχθούμε ότι έχουμε να κάνουμε με έναν προϋπολογισμό ανάγκης στα πλαίσια  των επιβεβλημένων δημοσιονομικών προσαρμογών και της αυστηρής Επιτροπείας που διάγει η χώρα, αλλά και του πλαισίου στατιστικής στρέβλωσης που οι προηγούμενες Κυβερνήσεις επιφύλαξαν στην Περιφέρειά μας όσον αφορά την κατηγορία σύγκλισης στα πλαίσια  της Ε.Ε. που μας κατέταξαν.
Όπως επίσης και να αναγνωρίσουμε στην παρούσα Κυβέρνηση πως,  από τότε που ανέλαβε, έθεσε τέλος στην ξαφνική μείωση θανάτου των οικονομικών των Περιφερειών, εμφανίζεται να χορηγεί αυξημένες εισροές στα σκέλη του προϋπολογισμού, και πιστώνεται τουλάχιστον συνέπεια στα υποσχόμενα της.
Ελπίζοντας και θεωρώντας ότι το 2018 θα είναι η χρονιά εξόδου από τα μνημόνια και η επιστροφή της χώρας στην κανονικότητα, προετοιμάζοντας  την σταδιακή ανάταξη  της χώρας  και τις προοπτικές δίκαιης ανάπτυξής της, εν όψει μεταρρύθμισης του Καλλικράτη , θεωρούμε ότι πρέπει να εξασφαλιστούν:
●    Η αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων ανάμεσα στις διαφορετικές βαθμίδες Διοίκησης του κράτους, η επέκταση αρμοδιοτήτων στον Β βαθμό Αυτοδιοίκησης με ταυτόχρονη μείωση του παρεμβατισμού από το Κεντρικό Κράτος και μεταφορά αντίστοιχων πόρων
●    Η θεσμοθέτηση της Οικονομικής Αυτοτέλειας των δύο βαθμών Αυτοδιοίκησης.

Σε κάθε περίπτωση η Περιφέρεια πρέπει να αδράξει κάθε  ευκαιρία για πλήρη αξιοποίηση των οικονομικών πόρων που διατίθενται στα πλαίσια όμως ενός πραγματικά από τα κάτω  σχεδιασμού, του Δημοκρατικού Προγραμματισμού, και της αναπτυξιακής Στρατηγική για Αειφορία και Βιωσιμότητα, για την επόμενη μέρα που θα ξημερώσει στην Πατρίδα μας.

Με δεδομένο, εξ αυτού,  ότι δεν έχει προηγηθεί αναλυτική συζήτηση επί του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας ώστε να οριοθετηθούν  και να προσδιορισθούν οι πραγματικές ανάγκες και προτεραιότητες σε επίπεδο έργων που οφείλει να υποστηρίξει το 2018 ο προϋπολογισμός ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ…..»

Η ΣΤΕΡΕΑ ΣΕ ΝΕΑ ΤΡΟΧΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίουEVIA XALKIDA PHOTOS

Pages